Granty dla doktorantów – II nabór

Informujemy, że od 10 maja br. do 20 maja br.  doktoranci US (dotyczy III stopnia oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej US) mogą składać wnioski na finansowanie rozwoju naukowego w 2021 r.
Co  może być finansowane? Przede wszystkim badania, publikacje, udział w konferencji  czy projekcie.
Ważne terminy:
  • 10.05.2021 – 20.05.2021– nabór wniosków,
  • 28.05.2021 – ogłoszenie wyników i wydanie decyzji,
  • do 04.06.2021– przesłanie decyzji do doktorantów oraz do właściwych sekcji ds. nauki
Szczegółowe zasady, kryteria, wzory dokumentów określa rozporządzenie JM nr 94/2021 z dnia 07.05.2021. Dokumenty są dostępne na stronie Szkoły Doktorskiej (https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/granty-dla-doktorantow/)