II Forum Doktorantów Instytutu Historycznego

Serdecznie zapraszamy na II FORUM DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO, które odbędzie się 19 czerwca 2021 roku. Podczas forum studenci ze Szkoły Doktorskiej US i studiów III stopnia z historii będą prezentować wyniki swoich badań.

Więcej informacji niebawem na stronie
https://his.usz.edu.pl/