Immatrykulacja 2020/2021

Miło nam jest poinformować, że w dniu 30.09.2020, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Szczecińskiego podczas której ślubowanie zostało złożone przez dwóch doktorantów (mgr Klaudię Maciejewską i mgr Radosława Depczyńskiego)  z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Doktoranci ci, uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu  konkursowym do SD US .