Informacja dot. listy promotorów

W związku z licznymi zapytaniami od kandydatów do Szkoły Doktorskiej US uprzejmie informujemy, że umieszczona lista promotorów na stronie internetowej Szkoły jest listą, która ma pomóc kandydatom w wyborze potencjalnych opiekunów naukowych. Jednocześnie kandydat może wybrać opiekunów naukowych spoza listy. Każdorazowo opiekun naukowy winien spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1668