Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/21

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Nauczyciele Akademiccy,

Nowy rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku. Nie wiemy jak w tym okresie będzie kształtowała się sytuacja epidemiczna w kraju i jak wpłynie ona na organizację kształcenia na uczelniach w Polsce.

Zakładamy, że nauka w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim tego roku. Dlatego przyjmujemy, że:

  • zajęcia z przedmiotów tzw. teoretycznych odbywać się będą zdalnie
  • zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego
  • studenci kierunków, na których występują przedmioty praktyczne, powinni znajdować się w Szczecinie
  • studenci pierwszych lat, rozpoczynający kształcenie w US powinni wziąć udział w Dniach Adaptacyjnych, których formuła zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej
  • studenci studiujący w ramach programu Erasmus w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają zdalnie (wirtualna mobilność).

Ostateczne decyzje i szczegółowe rozwiązania, w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim US, zostaną podjęte i ogłoszone po wakacjach, w pierwszym tygodniu września.

Rektor Elekt US

w uzgodnieniu z Prorektor ds. Kształcenia

Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego