List intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu utworzenie Katedry UNESCO podpisali Rektor US i Marszałek Województwa

List intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu utworzenie Katedry UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, podpisali  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Uniwersytet Szczeciński oraz Samorząd Województwa chcą upowszechniać, wypracowane w naszym regionie, rozwiązania zrównoważonego rozwoju społecznego. Utworzenie Katedry UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego w Uniwersytecie Szczecińskim, będzie ważnym krokiem na tej drodze. Dzięki tym działaniom słuchacze Szkoły Doktorskiej będą mieli jeszcze lepszy kontakt z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

Pan Rektor podkreślał podczas spotkania, że Uczelnia chce prężnie rozwijać współpracę na polu międzynarodowym, zatrudniać wybitnych światowych badaczy i umożliwiać rozwój kadrze akademickiej. Wsparcie samorządu w tworzeniu nowych mechanizmów tej współpracy jest  kluczowe. Połączenie potencjałów Województwa Zachodniopomorskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego ma na celu nie tylko utworzenie, ale także stałą współpracę związaną z funkcjonowaniem nowej Katedry UNESCO.

  • Międzynarodowy program Sieci Katedr UNESCO działa od 1992 roku i kładzie nacisk na promocję innowacyjności w badaniach naukowych.
  • Rolą Katedr UNESCO jest m.in. doradztwo przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, budowanie pomostów między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promowanie różnorodności kulturowej.
  • Według stanu na 31 stycznia 2020 istnieje obecnie 830 katedr UNESCO w 110 państwach członkowskich, z czego w Polsce jest to 12 katedr. Katedra UNESCO w Szczecinie byłaby 13 w kraju.