NAUKI SPOŁECZNE

Ekonomia i Finanse:

Bera Anna
Bernat Tomasz
Bielewska Aurelia
Bieszk-Stolorz Beata
Byrka Kita Katarzyna
Cypryjański Jacek
Dudziński Jerzy
Hońko Stanisław
Iwin-Garzyńska Jolanta
Knap Renata
Kryk Barbara
Markowicz Iwona
Nagaj Rafał
Świecka Beata
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata
Wiśniewski Tomasz
Zarzecki Dariusz
Zioło Magdalena

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna:

Brzozowska Krystyna
Jaźwiński Ireneusz
Kavetskyy Igor
Klóska Rafał
Pluskota Przemysław
Stecyk Adam
Zieziula Jolanta

Nauki o Polityce i Administracji:

Chrobak Piotr
Ciechanowski Grzegorz
Drzonek Maciej
Furier Andrzej
Giedrojć Marzenna
Jomma Fuad
Kamola-Cieślik Małgorzata
Kowalczyk Krzysztof
Malinowski Krzysztof
Mieczkowski Janusz
Podgórzańska Renata
Policastro Pasquale
Ruszkowski Janusz
Toszek Bartłomiej H
Wojtaszak Andrzej
Wybranowski Dariusz

Nauki o Zarządzaniu i Jakości:

Błoński Krzysztof
Burlita Augustyna
Drożdż Wojciech
Frąckiewicz Ewa
Gadomska-Lila Katarzyna
Janasz Krzysztof
Jarecki Wojciech
Korpysa Jarosław
Kozioł-Nadolna Katarzyna
Krok Ewa
Kunasz Marek
Kwarciński Tomasz
Lozano Platonoff Alberto
Łatuszyńska Małgorzata
Mazur-Wierzbicka Ewa
Nermend Kesra
Pluciński Michał
Pluta Anna
Rudawska Edyta
Swacha Jakub
Tokarz-Kocik Anna
Tundys Blanka
Wiśniewska Joanna
Włodarczyk Katarzyna
Zaloga Elżbieta
Zwiech Patrycja

NAUKI MEDYCZNE I NAUKI O ZDROWIU

Nauki o Kulturze Fizycznej:

Chudecka Monika
Eider Jerzy
Kotarska Katarzyna
Kruk Joanna
Nowak Leonard
Nowak Maria Alicja
Pryimakov Oleksandr
Umieastowska Danuta
Urban Renata
Zwierko Teresa