NAWA PRELUDIUM BIS 2 | Nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2022 roku został uruchomiony nabór w konkursie NAWA PRELUDIUM BIS 2.

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Termin złożenia wniosku:
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 grudnia 2025 roku godz. 15:00. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Kwota środków dostępnych w Naborze:
Całkowita alokacja na nabór wynosi 12 000 000 zł.

Więcej informacji na:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2