O Szkole Doktorskiej US już wiedzą w Australii!

„Bumerang Polski” – Polish Internet Magazine in Australia prezentuje działalność i dokonania Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystko za sprawą wywiadu z Panią prof. dr hab. Marią Czerepaniak–Walczak, przewodniczącą Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej US, który przeprowadził Leszek Wątróbski.

Pani prof. Maria Czerepaniak–Walczak opowiada m.in., czym różni się nasza Szkoła Doktorska od innych:

[quote style=”default”]Każdy uniwersytet ma inne doświadczenia. Są uniwersytety, które mają dziedzinowe szkoły doktorskie: nauk społecznych i humanistycznych, nauk ścisłych oraz szkoły doktorskie z dziedzinami interdyscyplinarnymi. Tak zorganizowane są np. cztery szkoły w Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Poznańskiem jest natomiast jedna szkoła doktorska z wydziałami: nauk o języku i literaturze, społecznych, humanistycznych, nauk ścisłych oraz nauk przyrodniczych. A na naszym uniwersytecie powołana została jedna szkoła doktorska. Mamy tu bowiem uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 16 dyscyplinach (aby szkoła doktorska istniała uczelnia musi mieć co najmniej dwa uprawnienia do doktoryzowania). I o ile w naukach społecznych i naukach ścisłych ten warunek był zachowany, to był problem z teologią, która ma jedną dyscyplinę i z naukami o kulturze fizycznej. Przyjęliśmy więc zasadę, że do czasu ewaluacji jednostek (obejmującą osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową), która rozpocznie się w styczniu br. zostaniemy przy jednej szkole, a potem pomyślimy.  Może się bowiem okazać, że nie wszystkie dyscypliny doktoryzowania, zachowają swoje uprawnienia.[/quote]

Fragment wywiadu z Panią prof. dr hab. Marią Czerepaniak–Walczak dla „Bumerang Polski” 

Więcej informacji na:
https://www.bumerangmedia.com/2022/01/uniwersytet-na-rubiezy-czyli-o.html