Przegląd Uniwersytecki #7-8/2021| Rozmowa z Weroniką Brzozowską, doktorantką II roku z Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego