Rekrutacja – spotkanie informacyjne dla kandydatów do SD US

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2020/2021.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 lipca br. (poniedziałek) o godz. 10.00 na platformie Teams,

Poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e204ab3636f43c5a9d52f8b991cf035%40thread.tacv2/conversations?groupId=81b92cdb-7668-44b4-add6-a71097007e2a&tenantId=af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362

Na spotkaniu omówione zostaną zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, terminarz i limity przyjęć do SD US. W skrócie przedstawimy także Program SD.

Po krótkiej prezentacji zapraszamy do zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Cedro

p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej US