Spotkanie informacyjne dot. wyjazdów zagranicznych

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące stypendiów zagranicznych.