Stypendium dla młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, że na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja o nowo otwartych konkursach.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Od 26 listopada br. do 27 stycznia 2020 można składać wnioski w IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”.

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Proszę mieć na uwadze, że w obu przypadkach wniosek o przyznanie dofinansowania wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).
W związku z tym przed jego wysłaniem należy wniosek przesłać do Działu Nauki i Projektów Naukowych w celu uzyskania wymaganego podpisu kwalifikowalnego.

Wnioski o przyznanie stypendium proszę przesyłać do DNiPN najpóźniej do dnia 20 grudnia br., wnioski w konkursie „Diamentowy Grant” do dnia 20 stycznia 2020 r.