Sukces Doktorantki SD US – publikacja za 140 pkt.

Z dumą informujemy o kolejnym sukcesie Doktorantki SD US. Artykuł Pani Weroniki Brzozowskiej, którego jest współautorem, został zaakceptowany przez redaktora czasopisma Materials (IF 2,972) .

Zgodnie z listą  MNiSW artykuły wydane w tym czasopiśmie otrzymują 140 pkt.

Serdecznie gratulujemy!!!