Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego w liczbach

Szkoła Doktorska US w liczbach:

 • 145 – publikacji doktorantów zarejestrowanych w bazie PUBLI US
 • 113 – przyznane granty na rozwój naukowy doktorantów US na łączną kwotę 190 541 zł
 • 111 – doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej US
  • 21 osób na I roku (potok polskojęzyczny) i 15 (potok anglojęzyczny)
  • 45 osób na II roku
  • 30 osób na III roku
 • 46 – udział doktorantów w konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach
 • 76 – indywidualnych spotkań z doktorantami dot. realizacji IPB
 • 56 – członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Szkoły Doktorskiej US
 • 30 – ocen śródokresowych
 • 9 – grantów wdrożeniowych, łączna kwota 2,6 mln zł
 • 4 – Debaty Erazmiańskie – uczestnicy 328 uczestników
 • 4 – Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne – 64 uczestników
 • 8 – nagrody indywidualne doktorantów SD US w konkursach na Najlepszego Młodego Naukowca US, Santander Universidades, nagroda Prezydenta miasta Szczecina, nagroda Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, Viadrina Intenational Program
 • 3 – Debaty Join US – Stay with US – uczestnicy 194 uczestników
 • 1 – Multidyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego –197 uczestników
 • 1 – nagroda PRODOK

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem aktywności Szkoły Doktorskiej US w roku 2021
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/raporty/