Wyniki Pierwszego Etapu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowni Państwo!

Komisja Konkursowa w dniu 16.07.2021 zakończyła pierwszy etap rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
W dniach od 19.07. do 23.07.2021r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu oraz harmonogram rozmów kwalifikacyjnych.