I Ogólnopolska Konferencja „Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne”

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję „Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne”, organizowaną przez Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego | IKSDUS.
[quote style=”default”]Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkania były z początku wewnętrznymi mini-konferencjami, jednakże aktualnie przybierają one postać konferencji lokalnych o charakterze ogólnokrajowym. Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.[/quote]
Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2022 roku o godzinie 17:00 za pośrednictwem MS Teams.
[button url=”https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fcfdf48f98c4cd4a97dddc299fda941%40thread.tacv2/1641381013617?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22626ca1b9-e273-4533-b768-734651a869af%22%7d” target=”blank” style=”default” background=”#9E83CD” color=”#FFFFFF” size=”3″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”icon: graduation-cap” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]Link do wydarzenia na platformie MS Teams[/button]

Program konferencji dostępny na:
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/lokalne-spotkania-interdyscyplinarne/