Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Skrendo
Prorektor ds. Nauki US 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak
Przewodnicząca Rady Naukowej SD US

prof. dr hab. Jerzy Madejski

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

dr hab. Paulina Niedźwiedzka – Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

mgr Katarzyna Buganik
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej
 

mgr Paweł Dziel
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej
 

mgr Kaciaryna Bychak
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej 

Komitet Organizacyjny

mgr Paweł Dziel
studia III stopnia, literaturoznawstwo 

mgr Katarzyna Buganik
III rok SD, Instytut Literatury i Nowych Mediów/Instytut Nauk Teologicznych

mgr Kaciaryna Bychak
III rok SD, Instytut Nauk Teologicznych/ Instytut Literatury i Nowych Mediów

mgr Paweł Neumann-Karpiński
III rok SD, Instytut Historyczny

mgr Alicja Neumann-Karpińska
I rok SD, Instytut Pedagogiki

mgr Filip Przytulski
I rok SD, Instytut Historyczny
 

 • Colloquia Erasmiana (pamięci Profesora Erazma Kuźmy) – Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło

  Colloquia Erasmiana (pamięci Profesora Erazma Kuźmy)
  Interdyscyplinarne debaty Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany

   

  19 kwietnia 2023 (środa), godz. 16:30
  Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (Geocentrum), ul. Mickiewicza 16a, sala 30a (parter)

   

  • Kryzys Kościoła
  • Hermeneutyka wiary
  • Ateizm egzystencjalny

   

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki Tomáša Halika
  Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany”, tłum. Tomasz Maćkowiak (Wydawnictwo WAM 2022)

   

  Fragment książki:

  Jeśli chrześcijaństwo chce wzmocnić proces budowania społeczeństwa globalnego, musi być chrześcijaństwem „kenotycznym”, pozbawionym jakichkolwiek ambicji z zakresu władzy i wychodzącym z klerykalnej ciasnoty. Ten świat nie potrzebuje „chrześcijańskiego imperium” ani chrześcijańskiej ideologii, pożytek może mu przynieść tylko chrześcijaństwo ekumenicznie otwarte na służbę wszystkim potrzebującym.

   

  Więcej informacji:

  https://www.facebook.com/events/757949782612133?ref=newsfeed

   

  Uczestnicy debaty:

  • prof. Tomáš Halik

  Uniwersytet Karola w Pradze

  • Zbigniew Nosowski

  „Więź”,  doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

  • Tomasz Dostatni OP

   

  Prowadzenie:

  • Kaciaryna Bychak
  • Katarzyna Buganik

   

  Organizacja:

  Szkoła Doktorska US

  Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej US

  Dominikanie  Szczecin 

  Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Szczecinie

   

  Patronat medialny:

  Wydawnictwo WAM

  NiUS Radio

   

   

   

   

  Uczestnicy debaty:

  • Konstanty Gebert

  „Kultura Liberalna”

  • dr hab. Eryk Krasucki, prof. US (historia)

  Uniwersytet Szczeciński

  • dr hab. Piotr Weiser, prof. UKSW (nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

   

  Prowadzenie:

  • Alicja Neumann-Karpińska
  • Filip Przytulski

   Organizacja

  Patronat medialny

  Wydawnictwo Agora

  NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego

  Współpraca:

  TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Poprzednie Debaty

 • Inauguracja cyklu Colloquia Erasmiana – Kościół na rynku

  Kościół na rynku

  18 marca 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki ks. prof. Andrzeja Draguły „Kościół na rynku. Eseje pastoralne” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020).

  • Krzyż jako logo?
  • Duszpasterstwo i marketing?
  • Techniki reklamowe i ewangelizacja?

  Marketing religijny to dziedzina w Polsce mało znana i budząca nieufność. W Kościele wciąż zauważa się pewien dystans wobec korzystania z technik reklamowych, wynikający zapewne z kojarzenia ich ze sprzedażą, działalnością komercyjną, zyskiem, a nawet manipulacją i kłamstwem. Jak jednak zauważa ks. Andrzej Draguła, instrumenty kryjące się pod terminami „marketing” i „reklama” same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Przekonuje, że Kościół powinien uczyć się od marketingowców m.in. metod badania potrzeb oraz rozpoznawania mechanizmów rządzących ludzkimi wyborami. Pozwoli to spojrzeć na wiele starych metod duszpasterskich z nowego punktu widzenia. Wiara i ekonomia, Kościół i rynek, zbawienie i marka, duszpasterstwo i marketing są sobie bliższe, niż nam się wydaje.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo (literaturoznawstwo)
  • dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (nauki teologiczne)
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)

  Prowadzenie:

  • Paweł Dziel
  • Katarzyna Buganik

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana - Hayden White w Polsce

  Hayden White w Polsce

  20 maja 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, redakcja Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, (Universitas,  Kraków 2019).

  • Narracja historyczna a narracja literacka
  • Jak literatura przedstawia rzeczywistość historyczną
  • Historiografia – nauka czy sztuka?

  Monografia zbiorowa Hayden White w Polsce jest próbą podjęcia krytycznego dialogu z twórczością White’a i oddzielenia deklarowanych przez niego poglądów od tych jedynie mu przypisywanych. Dalsze badania pokażą, co z koncepcji amerykańskiego teoretyka historii pozostanie aktualne. Wydaje się jednak, że główny nurt zainteresowań nadal dotyczyć będzie historiografii jako specyficznej formy narracji. (…) Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter koncepcje White’a cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (historii, literaturoznawstwa, antropologii, archeologii, historii i krytyki sztuki). Publikacja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom polskich humanistów relacjami pomiędzy historią i literaturą, wpływem tych dziedzin na kształtowanie świadomości historycznej oraz tożsamości indywidualnej i zbiorowej, transdyscyplinarnością badań humanistycznych, a także literaturą Zagłady.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Ewa Domańska, UAM (historia)
  • dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (historia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Agata Jankowska
  • Paweł Śliżewski

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Minima Iuridica

  Minima Iuridica

  1 lipca 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online na platformie MS Teams:

  Wydarzenie online:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  • Prawo i literatura
  • Aforyzm a kodeks
  • Audiatur et altera pars

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki prof. Jerzego Zajadły Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Arche, Sopot 2019).

  Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie à propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG (nauki prawne, filozofia)
  • dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (nauki prawne, nauki o sztuce)
  • dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Paweł Dziel
  • Michał Michalski

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Krótkowzroczność strategiczna menedżerów

  Krótkowzroczność strategiczna menedżerów

  18 listopada 2021 (czwartek), godz. 16:30

  Wydarzenie online na platformie MS Teams:

  Wydarzenie online:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  • Metafora w ekonomii
  • Wyzwania strategiczne
  • Procesy poznawcze

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki prof. Wojciecha Czakona Krótkowzroczność strategiczna menedżerów (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020).

  Krótkowzroczność strategiczna menedżerów jest zjawiskiem nieuchronnym, ponieważ wynika z niedoskonałej natury ludzkiej, właściwości organizacji oraz zmienności otoczenia. Przynosi skutki pozytywne w postaci skupienia uwagi strategicznej, doskonalenia kompetencji, reaktywności na potrzeby interesariuszy i powtarzania przeszłych sukcesów firmy. Przynosi też negatywne rezultaty w postaci niedostrzegania długoterminowych skutków działań, przeoczania szans i zagrożeń czy upośledzonej zdolności adaptacyjnej firmy. Paradoksalnie więc jedno zjawisko przynosić może przeciwstawne efekty, a to jest typowe wyzwanie zarządzania. Jeśli krótkowzroczność strategiczna jest nieuchronna, to nie można jej ani wyleczyć, ani usunąć, ale można zarządzać firmą w taki sposób, aby maksymalizować jej pożytki i jednocześnie osłabiać negatywne skutki.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Wojciech Czakon, UJ (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)

  Prowadzenie:

  • Radosław Depczyński
  • Anna Ścibior-Butrym

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach

  Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach

  25 stycznia 2022 (wtorek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki dr hab. Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach” (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019)

  • Filozofia i afekty
  • Historia idei
  • Nauka nowoczesna

  „Główne pytanie tej książki dotyczyło roli, jaką odegrali myśliciele XVII stulecia w kształtowaniu się współczesnego myślenia o emocjach. Stawiam tezę, że wiek XVII nie w pełni ukształtował nasze współczesne myślenie – uczynili to dopiero badacze działający w XIX stuleciu, którzy jako pierwsi ukształtowali naukowy paradygmat badania emocji i charakterystyczny uniwersalistyczny ideał, zgodnie z którym zaczęło dominować pojęcie emocji oraz rozpowszechniły się obiektywnie sprawdzalne, naukowe metody ich badania.”

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • dr hab. Karolina Wigura, UW (socjologia)
  • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (socjologia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Katarzyna Buganik
  • Kaciaryna Bychak

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Wyjść z milczenia. Ukraina i niepodległość

  Wyjść z milczenia. Ukraina i niepodległość

  7 kwietnia 2022 (czwartek), o godz. 18:00

  Wydarzenie online na platformie Microsoft Team:
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki profesor Agnieszki Matusiak „Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną” (KEW, Uniwersytet Wrocławski, 2020)

  • Literatura nowoczesna
  • Imperializm i wojna
  • Zagłada

  Dlaczego w ogóle podejmuję temat traumy? Ponieważ trauma – doznana przez społeczeństwo ukraińskie pod wpływem totalitaryzmów oraz jej posttraumatyczne symptomy, manifestujące się po rozpadzie imperium sowieckiego w szeregu narracji, dyskursów i doświadczeń politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych oraz psychicznych – należy, podobnie jak w innych krajach byłego bloku wschodniego, do centralnych problemów społeczno-kulturowych i jest jednocześnie jednym z najbardziej zaniechanych obszarów badawczych współczesnych studiów ukrainoznawczych – zarówno rodzimych, jak i zagranicznych.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (literaturoznawstwo), Uniwersytet Wrocławski, Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych
  • prof. dr hab. Maiia Harbuziuk (nauki o sztuce, teatrologia), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
  • dr hab. Ewa Bal, prof. UJ (literaturoznawstwo), Uniwersytet Jagielloński

  Prowadzenie:

  • Katarzyna Buganik
  • Paweł Dziel

   Organizacja

  Patronat medialny

  Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

  Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Patronat:

  Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Co się śni zwierzętom? Literatura na pograniczu zoofilologii i psychoanaliz

  Co się śni zwierzętom? Literatura na pograniczu zoofilologii i psychoanalizy

  17 maja 2022 (wtorek), o godz. 18:00

  Wydarzenie online na platformie Microsoft Teams
  dołącz do wydarzenia w usłudze MS Teams

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki profesora Piotra Krupińskiego „Co się śni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilologii i psychoanalizy” (Instytut Badań Literackich, Warszawa 2021)

  • Literatura nowoczesna
  • Human-Animal Studies
  • Postantropocentryzm

  Podążając za/ze zwierzętami zamieszkującymi tekst, niejednokrotnie przekonywalibyśmy się, jak bardzo są one „bogate-w-świat”, w pełni zdolne do odczuwania cierpienia i radości, lęku i spełnienia. Wgląd w zwierzęcą stronę doświadczenia dokonywałby się za pomocą różnych literackich metod i środków (nie wykluczając nieuchronnej? antropomorfizacji), ale wspólny dla różnych poetyk byłby wysiłek, by jak najsugestywniej odtworzyć sposób zwierzęcego postrzegania świata. Świata „bogatego-w-zwierzęta”.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (literaturoznawstwo), Uniwersytet Szczeciński Instytut Literatury i Nowych Mediów
  • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN (literaturoznawstwo), Instytut Badań Literackich PAN
  • dr hab. Adriana Schetz, prof. US (filozofia), Uniwersytet Szczeciński

  Prowadzenie:

  • Mariusz Strzeżek
  • Sebastian Urbaniak

   Organizacja

  Patronat medialny

  Patronat Honorowy Instytutu Badań Literackich PAN

  Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

  Nagranie ze spotkania

Accessibility Toolbar