Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Skrendo
Prorektor ds. Nauki US 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak
Przewodnicząca Rady Naukowej SD US

dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

dr hab. Paulina Niedźwiedzka – Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

mgr Michał Michalski
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej
 

mgr Kaciaryna Bychak
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej 

 • Colloquia Erasmiana – Krótkowzroczność strategiczna menedżerów

  Krótkowzroczność strategiczna menedżerów

  18 listopada 2021 (czwartek), godz. 16:30

  Wydarzenie online na platformie MS Teams:

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  • Metafora w ekonomii
  • Wyzwania strategiczne
  • Procesy poznawcze

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki prof. Wojciecha Czakona Krótkowzroczność strategiczna menedżerów (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020).

  Krótkowzroczność strategiczna menedżerów jest zjawiskiem nieuchronnym, ponieważ wynika z niedoskonałej natury ludzkiej, właściwości organizacji oraz zmienności otoczenia. Przynosi skutki pozytywne w postaci skupienia uwagi strategicznej, doskonalenia kompetencji, reaktywności na potrzeby interesariuszy i powtarzania przeszłych sukcesów firmy. Przynosi też negatywne rezultaty w postaci niedostrzegania długoterminowych skutków działań, przeoczania szans i zagrożeń czy upośledzonej zdolności adaptacyjnej firmy. Paradoksalnie więc jedno zjawisko przynosić może przeciwstawne efekty, a to jest typowe wyzwanie zarządzania. Jeśli krótkowzroczność strategiczna jest nieuchronna, to nie można jej ani wyleczyć, ani usunąć, ale można zarządzać firmą w taki sposób, aby maksymalizować jej pożytki i jednocześnie osłabiać negatywne skutki.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Wojciech Czakon, UJ (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)

  Prowadzenie:

  • Radosław Depczyński
  • Anna Ścibior-Butrym

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

Poprzednie Debaty

 • Inauguracja cyklu Colloquia Erasmiana – Kościół na rynku

  Kościół na rynku

  18 marca 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki ks. prof. Andrzeja Draguły „Kościół na rynku. Eseje pastoralne” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020).

  • Krzyż jako logo?
  • Duszpasterstwo i marketing?
  • Techniki reklamowe i ewangelizacja?

  Marketing religijny to dziedzina w Polsce mało znana i budząca nieufność. W Kościele wciąż zauważa się pewien dystans wobec korzystania z technik reklamowych, wynikający zapewne z kojarzenia ich ze sprzedażą, działalnością komercyjną, zyskiem, a nawet manipulacją i kłamstwem. Jak jednak zauważa ks. Andrzej Draguła, instrumenty kryjące się pod terminami „marketing” i „reklama” same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Przekonuje, że Kościół powinien uczyć się od marketingowców m.in. metod badania potrzeb oraz rozpoznawania mechanizmów rządzących ludzkimi wyborami. Pozwoli to spojrzeć na wiele starych metod duszpasterskich z nowego punktu widzenia. Wiara i ekonomia, Kościół i rynek, zbawienie i marka, duszpasterstwo i marketing są sobie bliższe, niż nam się wydaje.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo (literaturoznawstwo)
  • dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (nauki teologiczne)
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)

  Prowadzenie:

  • Paweł Dziel
  • Katarzyna Buganik

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana - Hayden White w Polsce

  Hayden White w Polsce

  20 maja 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, redakcja Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, (Universitas,  Kraków 2019).

  • Narracja historyczna a narracja literacka
  • Jak literatura przedstawia rzeczywistość historyczną
  • Historiografia – nauka czy sztuka?

  Monografia zbiorowa Hayden White w Polsce jest próbą podjęcia krytycznego dialogu z twórczością White’a i oddzielenia deklarowanych przez niego poglądów od tych jedynie mu przypisywanych. Dalsze badania pokażą, co z koncepcji amerykańskiego teoretyka historii pozostanie aktualne. Wydaje się jednak, że główny nurt zainteresowań nadal dotyczyć będzie historiografii jako specyficznej formy narracji. (…) Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter koncepcje White’a cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (historii, literaturoznawstwa, antropologii, archeologii, historii i krytyki sztuki). Publikacja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom polskich humanistów relacjami pomiędzy historią i literaturą, wpływem tych dziedzin na kształtowanie świadomości historycznej oraz tożsamości indywidualnej i zbiorowej, transdyscyplinarnością badań humanistycznych, a także literaturą Zagłady.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Ewa Domańska, UAM (historia)
  • dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (historia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Agata Jankowska
  • Paweł Śliżewski

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania

 • Colloquia Erasmiana – Minima Iuridica

  Minima Iuridica

  1 lipca 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online na platformie MS Teams:

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  • Prawo i literatura
  • Aforyzm a kodeks
  • Audiatur et altera pars

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki prof. Jerzego Zajadły Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Arche, Sopot 2019).

  Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie à propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG (nauki prawne, filozofia)
  • dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (nauki prawne, nauki o sztuce)
  • dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Paweł Dziel
  • Michał Michalski

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania