Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Skrendo
Prorektor ds. Nauki US 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Przewodnicząca Rady Naukowej SD US

dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

mgr Michał Michalski
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej 

mgr Kaciaryna Bychak
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej 

 • Colloquia Erasmiana – Hayden White w Polsce

  Hayden White w Polsce

  20 maja 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, redakcja Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, (Universitas,  Kraków 2019).

  • Narracja historyczna a narracja literacka
  • Jak literatura przedstawia rzeczywistość historyczną
  • Historiografia – nauka czy sztuka?

  Monografia zbiorowa Hayden White w Polsce jest próbą podjęcia krytycznego dialogu z twórczością White’a i oddzielenia deklarowanych przez niego poglądów od tych jedynie mu przypisywanych. Dalsze badania pokażą, co z koncepcji amerykańskiego teoretyka historii pozostanie aktualne. Wydaje się jednak, że główny nurt zainteresowań nadal dotyczyć będzie historiografii jako specyficznej formy narracji. (…) Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter koncepcje White’a cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (historii, literaturoznawstwa, antropologii, archeologii, historii i krytyki sztuki). Publikacja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom polskich humanistów relacjami pomiędzy historią i literaturą, wpływem tych dziedzin na kształtowanie świadomości historycznej oraz tożsamości indywidualnej i zbiorowej, transdyscyplinarnością badań humanistycznych, a także literaturą Zagłady.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Ewa Domańska, UAM (historia)
  • dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (historia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

  Prowadzenie:

  • Agata Jankowska
  • Paweł Śliżewski

   Organizacja

  Patronat medialny

Poprzednie Debaty

 • Inauguracja cyklu Colloquia Erasmiana – Kościół na rynku

  Kościół na rynku

  18 marca 2021 (czwartek), godz. 18:00

  Wydarzenie online:
  Link do wydarzenia na platformie MS Teams
  (Kod dostępu: pebxios)

  Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki ks. prof. Andrzeja Draguły „Kościół na rynku. Eseje pastoralne” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020).

  • Krzyż jako logo?
  • Duszpasterstwo i marketing?
  • Techniki reklamowe i ewangelizacja?

  Marketing religijny to dziedzina w Polsce mało znana i budząca nieufność. W Kościele wciąż zauważa się pewien dystans wobec korzystania z technik reklamowych, wynikający zapewne z kojarzenia ich ze sprzedażą, działalnością komercyjną, zyskiem, a nawet manipulacją i kłamstwem. Jak jednak zauważa ks. Andrzej Draguła, instrumenty kryjące się pod terminami „marketing” i „reklama” same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Przekonuje, że Kościół powinien uczyć się od marketingowców m.in. metod badania potrzeb oraz rozpoznawania mechanizmów rządzących ludzkimi wyborami. Pozwoli to spojrzeć na wiele starych metod duszpasterskich z nowego punktu widzenia. Wiara i ekonomia, Kościół i rynek, zbawienie i marka, duszpasterstwo i marketing są sobie bliższe, niż nam się wydaje.

  Fragment książki

  Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo (literaturoznawstwo)
  • dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (nauki teologiczne)
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)

  Prowadzenie:

  • Paweł Dziel
  • Katarzyna Buganik

   Organizacja

  Patronat medialny

  Nagranie ze spotkania