Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US

 

Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok akademicki 2022/2023

 
mgr Michał Rozenberg

Prezes

 

mgr inż. Paulina Małkowska

Wiceprezes

 

mgr Puti Sinansari

Koordynator ds. międzynarodowych

 

mgr Olga Sierawska
Zastępca koordynatora ds. międzynarodowych
 

Podsumowanie 2-letniej działalności Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Podsumowując 2-lata naszej pracy 2020-2022:
 • projekty Koła: MKDUS, LSI (Lokalne, Ogólnopolskie i Ogólnopolskie Międzyuczelniane); wykłady otwarte, Colloquia Erasmiana; Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem i inne wydarzenia; 
 • Stan Koła na dzień dzisiejszy: 57 osób
 • Współorganizacja wydarzeń z 14 podmiotami; 
 • Liczba uzyskanych patronatów: 41
 • Goście IKSDUSA: 90
 • Wydane Książki: 2
 • Liczba osób uczestniczących we wszystkich w wydarzeniach: 1819
 
Z projektów, które zyskały największe zainteresowanie: 
 • MKDUS – obie edycje 
 • Colloquia Erasmiany; 
 • II Ogólnopolska LSI: „Interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności”
 • OMK LSI „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”

IKSDUS - podsumowanie działalnośći 2020-2022

prezentacja PowerPoint (.pptx)

 • Kadencja Rok Akademicki 2021/2022

  Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

   
  mgr Michał Michalski
  Prezes
  mgr Daria Buczkowska
  Wiceprezes
  mgr Luiza Łańko
  Sekretarz
  mgr Patrycja Bełtowska
  Skarbnik
   

Accessibility Toolbar