Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US

 

Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

mgr Michał Michalski
Prezes
mgr Daria Buczkowska
Wiceprezes
mgr Luiza Łańko
Sekretarz
mgr Patrycja Bełtowska
Skarbnik