Plan zajęć już dostępny

Plan zajęć w Szkole Doktorskiej US dostępny jest w zakładce o tej samej nazwie oraz poniżej:

PLAN ZAJĘĆ W SZKOLE DOKTORSKIEJ