Dnia 30 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego zatwierdził Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem.

Program kształcenia

załączniki:

Plan zajęć

Matryca efektów

Tabela z opisem działań

Sylabusy

Karta zaliczenia

Uchwała nr 81.2019