Plan zajęć, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

Rok I

Ścieżka kształcenia w języku polskim

Semestr letni

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 09.03.2023 r.

Semestr zimowy

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 21.09.2022 r.

Ścieżka kształcenia w języku angielskim

Semestr letni

rok akademicki 2022/2023

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w budynku przy ul. Mickiewicza 18

Aktualizacja: 24.02.2023 r.

Semestr zimowy

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 21.11.2022 r.

Rok II

Ścieżka kształcenia w języku polskim

Semestr letni

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 10.02.2023 r.

Semestr zimowy

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 14.10.2022 r.

Ścieżka kształcenia w języku angielskim

Semestr letni

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 10.02.2023 r.

Semestr zimowy

rok akademicki 2022/2023

Aktualizacja: 21.09.2022 r.

Accessibility Toolbar