Plan zajęć, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

Rok I

Ścieżka kształcenia w języku polskim

Semestr letni

rok akademicki 2021/2022

Aktualizacja: 10.05.2022

Ścieżka kształcenia w języku angielskim

Semestr letni

rok akademicki 2021/2022

Aktualizacja: 13.05.2022

Rok II

Semestr letni

rok akademicki 2021/2022

Aktualizacja:26.04.2022